КОЛЕСЕН ВОДАЧ

Stertil товар-разтоварна продукти Поцинковани стоманени водачи на колелата, монтирани пред товарната рампа, повишават безопасността и предотвратяват повреждането на автомобилите. Водачите на колелата гарантират, че превозното средство се приближава към товарната рампа центрирано и изправено. По този начин те позволяват на рампата да се позиционира централно върху пода на превозното средство, а покривът на дока да се уплътни добре към задната част на автомобила.

Те също така помагат за удължаване на живота на пристанищните навеси, като се намалява натоварването извън центъра или наклона от автомобилите. Повдигнатият вход на водачите на колелата Stertil товар-разтоварна продукти причинява по-малко износване или повреда на гумите в сравнение с острите ръбове, които обикновено се намират върху съответните водачи.

Категория: