СВЕТОФАРИ

Светодиозните Stertil Dock Products светофари увеличават безопасността по време на товарене и разтоварване, като направляват и регулират автомобилите. Светлините могат да бъдат удобно свързани по няколко начина: синхронизирани с отварянето и затварянето на вратата, свързани със сензор или управлявани от интегриран контролен панел.
Всички светофари са с LED за ниско потребление на енергия и намалени разходи за поддръжка.

Категория: