ПРИСТАНИЩНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Лампите Stertil ясно осветяват вътрешността на превозното средство в дока, така че да могат да се видят стоките и преградите. Те намаляват риска от злополуки и подпомагат маневрите на товарни автомобили при товарене / разтоварване.

Всяка лампа се монтира върху рамо, което се завърта на стената и в центъра. Те могат да бъдат поставени до стената на товарната площадка, когато не се използват. Здравата монтажна плоча и лампата са предназначени за усилена индустриална употреба.

 

Категория: