ВИСОКОИЗОЛАЦИОННИ СЕКЦИОННИ ВРАТИ

  • Подходящ за всички индустриални приложения, включително товарните рампи с поредица от врати, които да отговарят на специфичните изисквания.
  • Здрава конструкция и тежкотоварен хардуер, предназначени да осигурят дълъг безпроблемен работен живот при сурови условия.
  • Възможни са различни конфигурации на коловозите, които да отговарят на различните сградни конструкции и височини.
  • Разнообразие от защитни елементи, включващи защита на пръстите в междупанелните връзки.
Категория:

Описание

Thermadoors
Подходящ за всички индустриални приложения, включително товарните рампи с поредица от врати, които да отговарят на специфичните изисквания.
Здрава конструкция и тежкотоварен хардуер, предназначени да осигурят дълъг безпроблемен работен живот при сурови условия.
Възможни са различни конфигурации на коловозите, които да отговарят на различните сградни конструкции и височини.
Разнообразие от защитни елементи, включващи защита на пръстите в междупанелните връзки

640C 

Изолирана Врата

Топлоизолация на панела U-стойност 0.59 W / m2 K.
Звукова изолация / намаляване на звука Rw 26dB.

680C Високо Изолирана Врата

Топлоизолация на панела U-стойност 0.24 W / m2 K.
Звукова изолация / намаляване на звука Rw 28.7dB

Стандарти – Външните врати на Thermadoor отговарят на изискванията на EN 13241-1: 2003. Въз основа на този стандарт вратите са маркирани със знак СЕ. Тестовете за натоварване от вятър са в съответствие с EN 12424. Температурното съпротивление се изчислява съгласно EN 12428.