ВРАТИ ЗА СТУДЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Обикновено те се използват като входни врати при процеси на студено кондициониране и съхранение в хранително-вкусовия сектор и в други сектори (здравеопазване, химия и др.) Проходните врати на тези зони, които се охлаждат при потенциални температури от 0 ° C и повече в съответствие с условията на преработка и съхранение на съответните продукти, може да изискват различни качества и свойства въз основа на производствения процес. Решенията се генерират съобразно свойствата и нуждите на производствения обект, като например размерите на вратата, характеристиките по отношение на плъзгащата се страна (дясно, ляво, нагоре), вида на вратата (шарнирно, плъзгащо се, сгъваемо) и носещата система (монорелсова, конвейерна). Врати, произведени с различни алтернативи на острието, рамките за вратата и допълнителни аксесоари, които напълно отговарят на нуждите на потребителя.

Категория: